მაღალმთიანი დასახლების საბჭოს სხდომა | ცაგერის მუნიციპალიტეტი