მუნიციპალიტეტში სმენის უფასო გამოკვლევები ჩატარდა | ცაგერის მუნიციპალიტეტი