ტერიტორიის ქალაქმშენებლობითი მიზნით გამოყენების ნებართვა | ცაგერის მუნიციპალიტეტი

ტერიტორიის ქალაქმშენებლობითი მიზნით გამოყენების ნებართვა