მოსახლეობის რაოდენობა და ურბანული გადანაწილება | ცაგერის მუნიციპალიტეტი

მოსახლეობის რაოდენობა და ურბანული გადანაწილება

       ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 19 ადმინისტრაციული ერთეული, რომელშიც შედის  ქ. ცაგერი და 58 სოფელი.

 

 

მუნიციპალიტეტი წელი მოსახლეობა
სულ ქალაქი სოფელი
1 2 3 4 5
ცაგერი 2016 10387 1320 9067