ფოტო და ვიდეო მატიანე | ცაგერის მუნიციპალიტეტი

ხვამლის მთა

საირმის სვეტები

ცაგერის ქვაბული

ორბელის ხედი

წმ. მაქსმე აღმსარებლის მონასტერი

ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

ცაგერის კულტურის სახლი

მურის ციხე სიმაგრეების კომპლექსი

მწვერვალი ცეური

ცხეთის წმ. გიორგის ტაძარი ( XVIII ს) – პირველი გუმბათიანი ტაძარი ლეჩხუმში. (დღევანდელი ეკლესიის ადგილზე სავარაუდოდ ადრიდანვე იქნებოდა სამლოცველო.) გადმოცემის თანახმად, ოტია დადიანის მეუღლეს, რაჭის ერისთავის შოშიტას ასულს გულქანს აუგია ცხეთის წმ. გიორგის ტაძარი. ირკვევა ასევე არქიტექტორის ვინაობა ტაძრის აღმოსავლეთ სარკმლის მარჯვენა კუთხეში შემორჩენილი ხელის რელიეფს დართული მხედრული წარწერით –„ხელი ნასყიდისა, კალატოზის ქართლელის“