მერიის ადმინისტრაციული ერთეულები | ცაგერის მუნიციპალიტეტი
 • ქ. ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ლასურიაშის ადმინისტრაციული ერთეული
 • აღვის ადმინისტრაციული ერთეული
 • წიფერჩის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ლუხვანოს ადმინისტრაციული ერთეული
 • ჩქუმის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ზუბის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ჩხუტელის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ორბელის ადმინისტრაციული ერთეული
 • სპათაგორის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ლაილაშის ადმინისტრაციული ერთეული
 • უსახელოს ადმინისტრაციული ერთეული
 • ალპანის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ტვიშის ადმინისტრაციული ერთეული
 • საირმის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ღვირიშის ადმინისტრაციული ერთეული
 • ნაკურალეშის ადმინისტრაციული ერთეული
მერის წარმომადგენელი ქალაქ ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში – აკაკი პირველი.   ტელენონის ნომერი: 599 697 396
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ქვედა ცაგერი, ჭალისთავი, გვესო – დავით ხეცურიანი.   ტელეფონის ნომერი: 551 161 091
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ლასურიაში, მახაში, დეხვირი, ლესინდი – მანუჩარ ხეცურიანი.   ტელეფონის ნომერი: 598 263 312
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ზედა აღვი, შუა აღვი, ქვედა აღვი, კენაში – ოლეგ მიქაძე.   ტელეფონის ნომერი: 599 705 097
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: წიფერჩი, ბარდნალა, ლარჩვალი – გია ჩარკვიანი.   ტელეფონის ნომერი: 599 240 830
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ზარაგულა, ზედა ლუხვანო, ქვედა ლუხვანო – ავთანდილ კოპალიანი.   ტელეფონის ნომერი: 599 255 290
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ჩქუმი, ქულბაქი – ლაშა დავითულიანი.   ტელეფონის ნომერი: 599 062 882
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ზუბი, მახურა, ისუნდერი – ვახტანგი ბენიძე.   ტელეფონის ნომერი: 599 357 942
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ოყურეში, ოფიტარა – მამუკა მამარდაშვილი.   ტელეფონის ნომერი: 599 543 348
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ჩხუტელი, ლასხანა, დოღურაში – ბადრი სილაგაძე.   ტელეფონის ნომერი: 551 129 176
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ორბელი, ლაჯანა, გაგულეჩი, კურცობი, წილამიერი – ბადრი ლარცულიანი.   ტელეფონის ნომერი: 599 146 580
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: სპათაგორი, ლეშკედა, ლაცორია – როლანდი მურცხვალაძე.   ტელეფონის ნომერი: 551 123 623
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ლაილაში, სურმუში, თაბორი, ღუ – ზვიადი თვარაძე.   ტელეფონის ნომერი: 551 418 184
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: უსახელო, ხოჯი – ზაზა ხეცურიანი.   ტელეფონის ნომერი: 551 306 677.
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ალპანა, აჭარა, ზოგიში, ცაგერა – თენგიზ ბურჯალიანი.   ტელეფონის ნომერი: 599 156 118
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ტვიში, ორხვი, ლახეფა, ქორენიში – ზაზა ჩაკვეტაძე.   ტელეფონის ნომერი: 599 543 850
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ზედა საირმე, ქვედა საირმე – ნატო ბურჯალიანი.   ტელეფონის ნომერი: 595 974 897
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ზედა ღვირიში, ქვედა ღვირიში, სანორჩი, უცხერი, ნასპერი – თამაზი ნემსიწვერიძე.   ტელეფონის ნომერი: 598 585 938
მერის წარმომადგენელი სოფლებში: ნაკურალეში, ცხუკუშერი – გია ყურაშვილი.   ტელეფონის ნომერი: 595 654 730