საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები | ცაგერის მუნიციპალიტეტი

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი – ზურაბი ხეცურიანი

ტელეფონის ნომერი: (+995) 599 182 425

ელექტროქტრონული ფოსტის მისამართი: info.cageri@gmail.com

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

აპარატის უფროსი – გოჩა მეგრელი

ტელეფონის ნომერი: (+995) 599 560 756

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: tsagerisakrebulo@gmail.com