სიახლეები

„ქ. ცაგერში, შპს „ხვამლი 2021“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ 2023 წლის 18 იანვრის №17/ს ბრძანება

ქ. ცაგერში, შპს „ხვამლი 2021“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

სიახლეები