სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში    2 ივნისს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას  ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე ზაზა  ყურაშვილი.

სხდომაზე განიხილეს საკითხი:

  • ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 04 მაისის  24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

საკითხს მხარი დაუჭირეს დამსწრეებმა.


სიახლეები