საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში

სიახლეები