მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვები

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩის ორ ლოკაციაზე ბილბორდების განთავსებისათვის ლითონის კონსტრუქციის ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ქ. ცაგერში სხვადასხვა უბნებში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის აღდგენითი სამუშაოები

სოფელ საირმეში საავტომობილო გზის რკინა-ბეტონის საფარით მოწყობის პირველი ეტაპი.

საირმის სვეტებთან მისასვლელ ბილიკებზე სავაჭრო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული ბილიკის გასწვრივ მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები.

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის შიდა საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქ. ცაგერში სხვადასხვა უბნებში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის აღდგენითი სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მდინარე ლაჯანურის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალპანაში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები.

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩის ორ ლოკაციაზე ბილბორდების განთავსებისათვის ლითონის კონსტრუქციის ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სოფელ ჭალისთავში და ლუხვანოში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობა.

სოფელ უსახელოს გზის რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღვში წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მურის ხიდის მიმდებარე კლდეების, ალპანა-ცაგერის საავტომობილო გზის 1-3კმ-ის გარკვეულ მონაკვეთებზე არსებული კლდეების, სოფ.ღვირიშის ჩანჩქერთან ჩასასვლელი ბილიკიდან ტურისტულ გადასახედამდე მიმდებარე კლდეების და მდ.ჯონოულის ხიდიდან სოფ.აღვის ხიდამდე არსებული კლდეების ცალკეული მონაკვეთების მხატვრულად განათების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ საირმის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მურის ხიდის მიმდებარე კლდეების, ალპანა-ცაგერის საავტომობილო გზის 1-3კმ-ის გარკვეულ მონაკვეთებზე არსებული კლდეების, სოფ.ღვირიშის ჩანჩქერთან ჩასასვლელი ბილიკიდან ტურისტულ გადასახედამდე მიმდებარე კლდეების და მდ.ჯონოულის ხიდიდან სოფ.აღვის ხიდამდე არსებული კლდეების ცალკეული მონაკვეთების მხატვრულად განათების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ საირმის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურეობის შესყიდვა

მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სოფელ ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალპანაში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები.

მახურა-ისუნდერის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

სოფ.ორბელში „ლაშითავის“ უბანში რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა

ქვ.ცაგერში ჩამდინარე წყლის სისტემის (კანალიზაცია) და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.

სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ „კულაშის“ უბანში რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა.

ქ.ცაგერში ძველი სასაფლაოს ღობის მოწყობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ოთახების და სოფელ ოყურეშში საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

2024 წლის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2022 – 2023 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე საზედამხედველო მომსახურება გაწეულ უნდა იქნას შემდეგ სამუშაოებზე : გზები, წყალმომარაგება, ხიდები, შენობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სკვერები, ნაპირსამაგრი, სპორტული მოედნები; მინი სტადიონები, საკანალიზაციო სისტემები, გარე განათება; სანიაღვრე სისტემები; შემოღობვის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ნათლისღების დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახის პროდუქტების (119 სასაჩუქრე )პაკეტის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჯანაში უმწეოთა სასადილოს სარემონტო სამუშაოები.

2024 წლის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2022 – 2023 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე საზედამხედველო მომსახურება გაწეულ უნდა იქნას შემდეგ სამუშაოებზე : გზები, წყალმომარაგება, ხიდები, შენობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სკვერები, ნაპირსამაგრი, სპორტული მოედნები; მინი სტადიონები, საკანალიზაციო სისტემები, გარე განათება; სანიაღვრე სისტემები; შემოღობვის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურეობის შესყიდვა

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.დეხვირში „მუჭედიერის“ უბანში გზის და სოფ.წიფერჩში „ლოდნარის სავარგულების, „ციხის“, სილაგაძეების“ და „მეიფარიანების და ლიპარტელიანების“ უბნებში გზის შეკეთების სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ სპათაგორის ხიდთან მდინარის კალაპოტის დაღრმავების სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მახაში-სანორჩი-ნასპერი-ღვირიში-უცხერი-ცხუკუშერი-ნაკურალეში-ხვამლის შემაერთებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

საახალწლო განათებებისთვის სხვადასხვა სახის მასალებისა და მოწყობილობების შესყიდვა

საახალწლო განათებებისთვის სხვადასხვა სახის მასალებისა და მოწყობილობების შესყიდვა

სოფელ ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების, წყლებისა და სოფ.ლაილაშში განათების მოწყობის, ,,ოქრონიში’’-ს წყალზე საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფელ ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

სოფელ ორბელში "ჩერალის უბანში კლდის ჩამოშლის შემაკავებელი სამუშაოები

სოფელ ქვედა ცაგერში მურთაზ დაშნიანის ქუჩის რეაბილიტიცია.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.ჩხუტელში „მაჭარაშის“ და „გუგავების“ უბნებში გზის და სოფ.ჭალისთავში ა.საღინაძის უბანში რკ/ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოები

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.დეხვირში „მუჭედიერის“ უბანში გზის და სოფ.წიფერჩში „ლოდნარის სავარგულების, „ციხის“, სილაგაძეების“ და „მეიფარიანების და ლიპარტელიანების“ უბნებში გზის შეკეთების სამუშაოები

სოფელ ლაჯანაში სასაფლაოს მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის და სოფელ ჩხუტელში კლისძირის უბანში ე.წ ,,ლომის წყლიდან" ფოჩხიძეების უბნის მიმართულებით 600 გრძ/მ ბეტონის საფარის მოწყობა

ტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.აღვში „ქვახურელის“ უბანში, სოფ.ზუბში „ჩაკვეტაძეების“ და „ჩეროს“ უბნებში და სოფ.ოყურეშში „ყელიერის“ და დიდ ტალახების“ უბნებში გზების შეკეთების სამუშაოები

სოფელ ორბელში "ჩერალის უბანში კლდის ჩამოშლის შემაკავებელი სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის და სველი წერტილის შენობაში განთავსების სამუშაოების I ეტაპი.

საირმის სვეტებთან მისასვლელ ბილიკებზე სავაჭრო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული ბილიკის გასწვრივ მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები.

სოფელ წიფერჩის ორი უბნის და სოფელ ლასურიაშში რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა

სოფელ ლაჯანაში სასაფლაოს მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის და სოფელ ჩხუტელში კლისძირის უბანში ე.წ ,,ლომის წყლიდან" ფოჩხიძეების უბნის მიმართულებით 600 გრძ/მ ბეტონის საფარის მოწყობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის და სველი წერტილის შენობაში განთავსების სამუშაოების I ეტაპი.

სოფელ ორბელში "ჩერალის უბანში კლდის ჩამოშლის შემაკავებელი სამუშაოები

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.აღვში „ქვახურელის“ უბანში, სოფ.ზუბში „ჩაკვეტაძეების“ და „ჩეროს“ უბნებში და სოფ.ოყურეშში „ყელიერის“ და დიდ ტალახების“ უბნებში გზების შეკეთების სამუშაოები

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.დეხვირში „მუჭედიერის“ უბანში გზის, სოფ.ჩხუტელში „მაჭარაშის“ და „გუგავების“ უბნებში გზის, სოფ.წიფერჩში „ლოდნარის სავარგულების, „ციხის“, სილაგაძეების“ და „მეიფარიანების და ლიპარტელიანების“ უბნებში გზის შეკეთების და სოფ.ჭალისთავში ა.საღინაძის უბანში რკ/ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოები

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფ.სანორჩი-ნასპერის გზის შეკეთება

საირმის სვეტებთან მისასვლელ ბილიკებზე სავაჭრო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული ბილიკის გასწვრივ მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული სახურავების შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქ.ცაგერში თავისუფლების ქN4-ში მდებარე სპორტული სკოლის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტებისათვის საგამოფენო სივრცეების მოწყობა. (არქეოლოგიური ფაქტების გადახურვის სამუშაოები)

ქ.ცაგერში კულტურის ცენტრის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის წყალსადენის მილების და აქსესუარების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის წყალსადენის მილების და აქსესუარების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის და სველი წერტილის შენობაში განთავსების სამუშაოების I ეტაპი.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

საირმის სვეტებთან მისასვლელ ბილიკებზე სავაჭრო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული ბილიკის გასწვრივ მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები.

დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტებისათვის საგამოფენო სივრცეების მოწყობა. (არქეოლოგიური ფაქტების გადახურვის სამუშაოები)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზოგიშის ტერიტორიაზე სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.ღვირიშში ხიდთან მეწყრული მოვლენებისგან დაზიანებული გზის აღდგენის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზოგიშის ტერიტორიაზე სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტებისათვის საგამოფენო სივრცეების მოწყობა. (არქეოლოგიური ფაქტების გადახურვის სამუშაოები)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების კია სორენტო, გამოშვების წელი 2012წ; ბენზინის ძრავი 3.5; და ჰიუნდაი ტუქსონი 2009 წლის ბენზინი 2,0 ძრავი) ტექ. მომსახურეობა

დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტებისათვის საგამოფენო სივრცეების მოწყობა. (არქეოლოგიური ფაქტების გადახურვის სამუშაოები)

ქ.ცაგერში მერიის შენობის სახურავის შეცვლა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზოგიშის ტერიტორიაზე სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ,,კულაში’’-ს უბანში ხიდ-ბოგირის, გზის და ჩაკვეტაძის ქუჩის შესახვევში გზების მოწყობის და ქ.ცაგერში ძველი სასაფლაოს ღობის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალისთავში სპორტული მოედნისათვის მასალების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალისთავში სპორტული მოედნისათვის მასალების შესყიდვა

ცაგერის ცენტრალური სტადიონის სარემონტო სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზოგიშის ტერიტორიაზე სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვ.ცაგერის საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემის მოწყობის ((I-II-სართულზე საქვაბით (საერთო ფართი 1352მ2)) და სველი წერტილის შენობაში განთავსების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეხვირში მდებარე ღია ცის ქვეშ მუზეუმის /ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსის ძეგლის - ერთ-ერთი ციხის ღობის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვ.ცაგერის საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემის მოწყობის ((I-II-სართულზე საქვაბით (საერთო ფართი 1352მ2)) და სველი წერტილის შენობაში განთავსების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზოგიშის ტერიტორიაზე სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანის (ტოიოტა HILUX (სახ. ნომერი HH263MM) პიკაპი გამოშვების წელი 2008 ძრავის სიმძლავრე 2.5 დიზელი ) ტექ. მომსახურეობა

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდების შეკეთება რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქ.ცაგერში სპორტული სკოლის შენობის, N1 და N2 საბავშვო ბაღის შენობების და საკრებულოს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების (მეწყერი) შედეგად დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რკ/ბეტონის საფარის და გრუნტის გზების მოწყობის (სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ.,,ლაზარიანების’’ უბანში რკ/ბეტონის საფარის გზა საყრდენი კედლებით და სანიაღვრე არხებით; სოფ.ჩხუტელში(რეხვიაშვილის სახლის მიმდებარედ) გრუნტის გზა საყრდენი კედლებით და შ.შ.მ პირთათვის მოაჯირით.) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 20 მეტრიანი სადროშე ბოძის მიწოდება-მონტაჟი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალპანაში მარტივი ტიპის საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები.

ქ.ცაგერში, სოფ. ქვედა ცაგერსა და სოფ.ზუბში ტრენაჟორების გადახურვისათვის პოლიკარბონატის შესყიდვა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (სოფ.ლაჯანაში სასაფლაოს მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების, სოფ.ჩხუტელში კლდისძირის უბანში ე.წ ,,ლომის წყლიდან’’ ფოჩხიძეების უბნის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების და ქ.ცაგერში, აღმაშენებლისა და 9 აპრილის ქუჩის გადაკვეთაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების) ექსპერტიზის (დღევანდელ ფასებთან შესაბამისობა) მომსახურების შესყიდვა საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენით.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვ.ცაგერის საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემის მოწყობის ((I-II-სართულზე საქვაბით (საერთო ფართი 1352მ2)) და სველი წერტილის შენობაში განთავსების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქ.ცაგერში სპორტული სკოლის შენობის, N1 და N2 საბავშვო ბაღის შენობების და საკრებულოს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდების შეკეთება რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ ,,გვესოს მეწყერის“ საწინააღმდეგო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

სამგზავრო ტრანსპორტის (წვევამდელთა გადასაყვანად ქალაქ ცაგერიდან ქალაქ თბილისში ) მომსახურება (4 რეისი)

სოფ. სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - პირველი ეტაპი.

სოფელ ზოგიში-ცაგერას შიდა სასოფლო გზის პირველი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ ,,გვესოს მეწყერის“ საწინააღმდეგო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.ჩქუმში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

ქ.ცაგერში მერიის შენობის სახურავის შეცვლა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდების შეკეთება რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქ.ცაგერში სპორტული სკოლის შენობის, N1 და N2 საბავშვო ბაღის შენობების და საკრებულოს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტებისათვის საგამოფენო სივრცეების მოწყობა. (არქეოლოგიური ფაქტების გადახურვის სამუშაოები)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რკ/ბეტონის გზების მოწყობის (სოფ.დეხვირი-უცხერი-ხოჯი-უსახელო გზის რეკონსტრუქცია, გაჭრა ვაკისის და რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.ჩქუმში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

ქ.ცაგერში მერიის შენობის სახურავის შეცვლა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.ორბელში „ქოლბანის“ უბანში საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი.

დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტებისათვის საგამოფენო სივრცეების მოწყობა. (არქეოლოგიური ფაქტების გადახურვის სამუშაოები)

ქ.ცაგერში მერიის შენობის სახურავის შეცვლა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რკ.ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფელ ალპანაში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა.

ქ.ცაგერში, სოფ. ქვედა ცაგერსა და სოფ.ზუბში ტრენაჟორების გადახურვისათვის პოლიკარბონატის შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტებისათვის საგამოფენო სივრცეების მოწყობა. (არქეოლოგიური ფაქტების გადახურვის სამუშაოები)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

სოფელ ქვედა ცაგერში მურთაზ დაშნიანის ქუჩის რეაბილიტიცია.

საახალწლო განათებებისთვის სხვადასხვა სახის მოწყობილობების შესყიდვა

მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

2022 წლის 21-22 ივნისის სტიქიური მოვლენებისგან (ძლიერი წვიმები) დაზიანებული ობიექტების აღდგენის (გზები, სანიაღვრეები, საყრდენი კედლები) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ 9 აპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია.

სოფელ მახაშის საბავშვო ბაღის წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზოგიში-ცაგერას შიდა სასოფლო გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის (დღევანდელ ფასებთან შესაბამისობა) მომსახურების შესყიდვა საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენით.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის პოლიეთილენის ავზების (საკვები) შესყიდვა

ქ.ცაგერში,სოფ.ქვედა ცაგერსა და სოფ.ზუბში ტრენაჟორების გადახურვისათვის პოლიკარბონატის შესყიდვა

ქალაქ ცაგერში ყოფილი რესტორნის შენობის გვერდით სანიაღვრე არხებისა და გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.

სოფელ ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

სოფელ ალპანაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის პოლიეთილენის ავზების (საკვები) შესყიდვა

ქ.ცაგერში, სოფ. ქვედა ცაგერსა და სოფ.ზუბში ტრენაჟორების გადახურვისათვის პოლიკარბონატის შესყიდვა

სოფელ ალპანაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი.

ქალაქ ცაგერში ყოფილი რესტორნის შენობის გვერდით სანიაღვრე არხებისა და გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის პოლიეთილენის ავზების (საკვები) შესყიდვა

ქ.ცაგერსა და სოფ.ზუბში ტრენაჟორების გადახურვისათვის პოლიკარბონატის შესყიდვა

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის წყალსადენის მილების შესყიდვა

ქ.ცაგერში კეჭნარის არხის ხიდბოგირის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

სოფელ ქორენიშის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)

სოფელ წიფერჩში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა

სოფელ ლაჯანაში „კინიშერისა“ და „მახარობლიძეების“ უბანში გზის რეაბილიტაცია

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.

სოფელ ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩაზე ტურისტული ცენტრის ეზოს შემოღობვისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩა N59 საზოგადოებრივი ტუალეტის რეაბილიტაციის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

სოფელ ორბელში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ჩქუმის საჯარო სკოლის შენობის სახურავის შეცვლის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.ზუბის საჯარო სკოლის შენობის ელექტრომომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები.

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

სოფელ ქვედა ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

სოფ. ზუბის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

სოფ. ზუბის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტისთვის ამწე კალათიანი ტიპის ავტომანქანის შესყიდვა.

სოფ.ქვ.ცაგერში აეროდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლის სისტემის (კანალიზაციის) და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სასმელი წყლის მილებისა და აქსესუარების შესყიდვა

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

სასმელი წყლის მილებისა და აქსესუარების შესყიდვა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა.

სოფ. ორბელში მშენებარე სკოლასთან სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბარდნალის, სოფ.ზუბის, სოფ.ლუხვანოს საჯარო სკოლების სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ბულდოზერის "კატერპილარის" ტექ. მომსახურეობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქვედა საირმის ბუნებრივ სვეტებთან, ძეგლებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბარდნალის, სოფ.ზუბის, სოფ.ლუხვანოს საჯარო სკოლების სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის (დღევანდელ ფასებთან შესაბამისობა) მომსახურების შესყიდვა საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენით.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბარდნალის, სოფ.ზუბის, სოფ.ლუხვანოს საჯარო სკოლების სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნი მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სფ.ქულბაქის საბავშვო ბაღის შენობის (20 ბავშვი) მშენებლობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების ტექ. მომსახურეობა

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

ორბელი-ლაცორიის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

სოფ. ტვიშში შიდა სასოფლოს გზის რეაბილიტაცია.

სოფ. წიფერჩის სასაფლაოს მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია - პირველი ეტაპი

სოფ. ქვედა ცაგერში სიბიკარისა (გორისუბანი) და საკრებულოს შენობის ასასვლელში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ჩხუტელში მაქსიმე აღმსარებლის ტაძრიდან სოფლის ცენტრალურ გზამდე ასფალტის საფარის მოწყობა

სოფ.წიფერჩის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღის შენობის მოსაწყობად არსებული პროექტის მიბმის და სოფ.ორბელში არსებული საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ცაგერის მერიის შენობის სახურავის შეცვლის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფ.დეხვირის ღია ცის ქვეშ მუზეუმის არტე-ფაქტების გადახურვის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა).

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფ.ორბელის ფოსტის უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფ.ორბელის ფოსტის უბნის გზის რეაბილიტაცია

ქალაქ ცაგერში აღმაშენებლის ქუჩის №43 ეზოსა და რუსთაველის ქუჩის ჩიხის მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის და აღმაშენებლის ქუჩის №75 და №77 ეზოების ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის (დღევანდელ ფასებთან შესაბამისობა) მომსახურების შესყიდვა საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენით

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

2022-2023 წლების განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2020 - 2021წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე.ზედამხდველობა გაწეულ უნდა იქნას შემდეგ მომსახურებაზე: გზების, ხიდების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების (ნაპირსამაგრები, სანიაღვრე სისტემები), ხაზობრივი ნაგებობების, წყალსადენ -კანალიზაციის სისტემების, შენობა-ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, ასევე პარკებისა და სკვერების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე .

სოფ.დეხვირის ღია ცის ქვეშ მუზეუმის არტე-ფაქტების გადახურვის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა.

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

საახალწლო განათებებისთვის სხვადასხვა სახის მასალებისა და მოწყობილობები

სოფ.ორხვის ახალგაზრდული ცენტრის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

სოფ ტვიშისა და სოფ.ქორენიშის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

საირმის სვეტებთან მისასვლელ ბილიკებზე სავაჭრო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული ბილიკის გასწვრივ მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაკურალეშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

საირმის სვეტებთან მისასვლელ ბილიკებზე სავაჭრო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული ბილიკის გასწვრივ მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები

ქალაქ ცაგერში ქუჩებში დაზიანებული არხებისა და ცხაურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლაჯანაში (1 ექიმზე გათვლილი) სოფლის ამბულატორიის შენობის მშენებლობის სამუშაოები.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფელ აღვი-ნაკურალეში-ცხუკუშერის შიდა სასოფლო გზის აღდგენითი სამუშაოები.

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაკურალეშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ქალაქ ცაგერში ქუჩებში დაზიანებული არხებისა და ცხაურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლაჯანაში (1 ექიმზე გათვლილი) სოფლის ამბულატორიის შენობის მშენებლობის სამუშაოები.

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გარე კანალიზაციის, თავისუფლების ქუჩაზე რკ/ბეტონის კედლის მოწყობის და ცაგერის ცენტრალური სტადიონის ღობის მონტაჟის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფელ ქვედა ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ზუბში სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა სასოფლო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები .

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ. უსახელოში სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა სასოფლო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები .

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.ლაჯანა-ღუს მიმართულებით სტიქიისგან დაზიანებული ,,კინიშერი''-ს გზის რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალპანაში მარტივი ტიპის საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კირქვის ღორღის საფარით გზების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გარე კანალიზაციის, თავისუფლების ქუჩაზე რკ/ბეტონის კედლის მოწყობის და ცაგერის ცენტრალური სტადიონის ღობის მონტაჟის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლაჯანაში (1 ექიმზე გათვლილი) სოფლის ამბულატორიის შენობის მშენებლობის სამუშაოები.

შესყიდვის ობიექტია ერთი ერთეული ექსკავატორ-დამტვირთველი (მრავალფუქნციური ტრაქტორი (თანმდევი ექსპერტირებით)

ქ.ცაგერში მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია.

სოფ. ჩხუტელში გორის უბნის მისასვლელი „ღვინის გზის“ რეაბილიტაცია.

სოფელ ქვედა ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

სოფელ ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე - სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალპანაში მარტივი ტიპის საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები.

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ბულდოზერი კატერპილარის D8R (ს.კ CAT00D8RH6YZ00972. გამოშვების წელი 2002წ) ტექ. მომსახურეობა.

სოფ.ქვ.ცაგერში ზ.ჩაკვეტაძის, თ.ბენდელიანის და მ.ბენდელიანის ეზოებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის წყალსადენის მილების შესყიდვა

სოფ.ორბელში ,,ლაშითავის’’, ,,ქოლბანის’’ და ,,ფოსტის’’ უბნებში საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ. აღვის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალისთავში სასაფლაოსა და მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია და ჩიხში რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტვიშში ცენტრალური და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

სოფ.ქვ.ცაგერში ზ.ჩაკვეტაძის, თ.ბენდელიანის და მ.ბენდელიანის ეზოებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია ერთი ერთეული ექსკავატორ-დამტვირთველი (მრავალფუქნციური ტრაქტორი (თანმდევი ექსპერტირებით)).

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

ქ.ცაგერში თ.მეფის ქუჩაზე მდებარე ცაგერის საჯარო სკოლის შენობების (ორი კორპუსი) სახურავისა და შიდა ოთახების იატაკების შეცვლის და სოფ.საირმის სკოლის შენობის კარ-ფანჯრების შეცვლის სამუშაოები

საირმის სვეტებთან მისასვლელ ბილიკებზე სავაჭრო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული ბილიკის გასწვრივ მოაჯირების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ.ლაჯანა-ღუს მიმართულებით სტიქიისგან დაზიანებული ,,კინიშერი''-ს გზის რეაბილიტაცია.

ქ.ცაგერი, აღმაშენებლის ქN75 და N77 ეზოების ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა.

სოფ.ქვედა ცაგერში ე.წ „ლაზარიანების“ უბანში გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა.

სოფელ ორბელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

ქ.ცაგერი, აღმაშენებლის ქN75 და N77 ეზოების ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა

ქ.ცაგერში თ.მეფის ქუჩაზე მდებარე ცაგერის საჯარო სკოლის შენობების (ორი კორპუსი) სახურავისა და შიდა ოთახების იატაკების შეცვლის და სოფ.საირმის სკოლის შენობის კარ-ფანჯრების შეცვლის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

ქ.ცაგერში ასათიანის ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის სახურავის შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

თაბორის მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები

ქ.ცაგერი, აღმაშენებლის ქN75 და N77 ეზოების ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა.

სოფ.ზემო აღვის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

სოფ.გაგულეჩში ორ უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ორბელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

სოფ.ჩხუტელში ცენტრალური ასფალტირებული საავტომობილო გზიდან კვირიკაშვილების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

სოფ.ლუხვანოში გზის რეაბილიტაცია.

სოფ.ქვედა ცაგერში ე.წ „ლაზარიანების“ უბანში გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა.

სოფ.ზუბის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების (ა.მ.NIVA და ა.მ.UAZ 31519) ტექ. მომსახურეობა.

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

ქ.ცაგერში ასათიანის ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის სახურავის შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფ.ღვირიშის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანის (ა/მ NIVA ) ტექ. მომსახურეობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

სამგზავრო ტრანსპორტის (წვევამდელთა გადასაყვანად ქალაქ ცაგერიდან ქალაქ თბილისში ) მომსახურება (6 რეისი)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალპანაში მარტივი ტიპის საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები.

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ქალაქ ცაგერში ქუჩებში დაზიანებული არხებისა და ცხაურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა

სოფ.საირმეში საავტომობილო გზის რკ/ბეტონისა და ტურისტული გადასახედის, სოფ.საირმის ბუნებრივ სვეტებიან ძეგლთან მისასვლელი ბილიკებზე სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, სველი წერტილების მოწყობისა და ბილიკებზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოების (მოაჯირები,კლდეების განათება) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფელ ორხვისათვის სასმელი წყლის მილების შესყიდვა

სოფ.ქვ.ცაგერში ზ.ჩაკვეტაძის, თ.ბენდელიანის და მ.ბენდელიანის ეზოებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფ.ოყურეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რკინა-ბეტონის საფარის გზების მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფ.ოყურეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რკინა-ბეტონის საფარის გზების მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.უსახელოს ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაკურალეშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტო-მანქანის (ტოიოტა HILUX პიკაპი გამოშვების წელი 2008 ძრავის სიმძლავრე 2.5 დიზელი ) ტექ. მომსახურეობა

სოფელ ორბელში ზედა ორბელში „ჩეროს“ უბანში და „სვანიძეების“ უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საირმეში ბუნებრივ სვეტებიან ძეგლთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ინდივიდუალური ტურისტული საგზაო ნიშნების განთავსების სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭალისთავის, წიფერჩის, ბარდნალის, ლარჩვალის და ქვ.ცაგერის ნაწილის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები.

სოფელ უსახელოში სოფლის ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

ლეჩხუმის ტურისტული საინფორმაციო სტენდის მოწოდება - მონტაჟი.

ლეჩხუმის ტურისტული საინფორმაციო ფლაერების და ბროშურების დაკაბადონება-ბეჭდვის მომსახურეობის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალპანაში მარტივი ტიპის საცურაო აუზის მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ქ.ცაგერისა და სოფელ გვესოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რკინა-ბეტონის საფარის გზების მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასფალტო-ბეტონის საფარის გზების მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების (GREAT WALL WINGLE 5 სახ.N TT515TH; ნივა 504 გამოშვების წელი 2004 ; ტოიოტა HILUX პიკაპი გამოშვების წელი 2008 ძრავის სიმძლავრე 2.5 დიზელი ) ტექ. მომსახურეობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გზების მოვლა-შენახვა)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (აღვი, დეხვირი, ზუბი, ლუხვანო, ნასპერი, ჩხუტელი) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ლაცორია, ორბელი, ორხვი, საირმე, სურმუში, უსახელო, უცხერი) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფ.ოყურეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის თამარ მეფის ქუჩიაოების ჩიხის კანალიზაციის ქსელის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.დეხვირის წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლასურიაშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.უსახელოს ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაკურალეშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა ცაგერში ე.წ „გიორგავა - ღელის“ გასწვრივ სოფ.გვესოს მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა.

,, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების (ა/მ ნივა - 1 ერთეული; ა/მ ტოიოტა ჰაილუქსი - 1 ერთეული) ტექ. მომსახურეობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.დეხვირის წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს მოწყობის სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზუბისა და სოფ.ჩხუტელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის და სოფ.ლასხანის წყალმომარაგების მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლასურიაშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაკურალეშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.უსახელოს ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

სოფ. ქვედა ცაგერში „ახალდასახლების“ უბნის გზის მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება.

ქალაქ ცაგერის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები.

ქალაქ ცაგერის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.აღვსა და სოფ. ქვედა ცაგერში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლასურიაშისა და სოფ. დეხვირის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა.

ქ.ცაგერში აღმაშენებლის N77-ში და აღმაშენებლის N41-ში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რკინა-ბეტონის საფარის გზების მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა სასოფლო გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოების შესყისდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის 5 (ხუთი) ცალი კომპიუტერის და 3(სამი) ცალი პრინტერის შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის კონდიციონერების შესყიდვა-მონტაჟი

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (კურცობი, ორბელი-ლაჯანა)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( გაგულეჩი, ხოჯი-უცხერი, ლაცორია, ცხეთა-წილამიერი)

სოფ.ლუხვანოში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( უცხერი, ღვირიში, ნასპერი, )

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (ტვიში,ნაკურალეში,)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( აღვი, ზუბი)

სოფ.ლუხვანოში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

2020-2021 წლების განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2019 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (გაგულეჩი, კურცობი, ორბელი-ლაჯანა, ხოჯი, უცხერი, ლაცორია, ცხეთა-წილამიერი)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( აღვი, უცხერი, ტვიში, ღვირიში, ნასპერი, ნაკურალეში, ზუბი)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასფალტო-ბეტონის საფარის გზების მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში დასასვენებელი სკვერების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების: GREAT WALL WINGLE, UAZ -31519 და SHKODA-ს ტექ. მომსახურეობა

გვესოს დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სოფელ ზუბში ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობა

ზოგიში-ღვარდიის, ჩქუმ-ქულბაქის, ჩხუტელის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

ოყურეშის, ზუბის, ლუხვანოს და წიფერჩის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

სოფელ ორბელის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ცაგერის ამბულატორიის მშენებლობა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის ამბულატორიის მშენებლობა.

ზოგიში-ღვარდიის, ჩქუმ-ქულბაქის, ჩხუტელის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ოყურეშის, ზუბის, ლუხვანოს და წიფერჩის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

სოფელ ორბელის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა

სოფ. უსახელოს სკოლის შენობის ნაწილის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

/სოფ.ლასურიაშში მდ.ცხენისწყლის, წიფერჩის თემის სოფ.ლარჩვალის ნაპირსამაგრი სამუშაოებისა და სოფ.აღვში მუშკუდიანების უბნის ღელის კალაპოტის გაწმენდა-გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება.

სოფ.ლაჯანაში მახარობლიძეების უბნის, ორბელში გოჯიდენის ღელისა და სოფ. ტვიშში მაიდნის უბნის ღელის კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება

სოფელ დოღურაშის მწვანე თეატრის დაცვის მიზნით გაბიონების მოწყობის, სოფ.ქვედა ცაგერში მდ.ცხენისწყლის ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების და ქ.ცაგერში კეჭნარის, ქვედა ცაგერში გიორგავა ღელისა დ სახრაველა ღელის კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება.

უსახელოს, სურმუშისა და ჭალისთავის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ოყურეშის, ზუბის, ლუხვანოს და წიფერჩის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სოფელ ორბელის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( წიფერჩი, ლარჩვალი, ლუხვანო, ზარაგულა, ჩქუმი)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( აღვი, უცხერი, ტვიში, ღვირიში, ნასპერი, ნაკურალეში)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ზუბი, ოყურეში)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (გაგულეჩი, კურცობი, ორბელი-ლაჯანა, ხოჯი, უცხერი, ლაცორია, ცხეთა-წილამიერი)

ქ.ცაგერში სპორტული დარბაზის მშენებლობის დასრულების სამუშაოები

სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარდნალის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის და სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტვიშის საჯარო სკოლის შენობის სარემონტო სამუშაოები.

სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტელის ზურაბ ეფაძის სახელობის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები.

სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ცაგერის საჯარო სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის საქვაბე მეურნეობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (წყალსადენები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (ორბელი, ლაჯანა, ქვ.ცაგერი)

სოფ. უსახელოს სკოლის შენობის ნაწილის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოები (დეხვირის ღია მუზეუმის გადახურვის სამუშაოები)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (გაგულეჩი, კურცობი, ორბელი-ლაჯანა, ხოჯი, უცხერი, ლაცორია, ცხეთა-წილამიერი)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( წიფერჩი, ლარჩვალი, ლუხვანო, ზარაგულა, ჩქუმი)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( აღვი, უცხერი, ტვიში, ღვირიში, ნასპერი, ნაკურალეში)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ზუბი, ოყურეში)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სპეციალური საგზაო გამაფრთხილებელი (ვიდეო კონტროლი) ნიშნების მოწყობის სამუშაოები

სოფ.ქულბაქსა და სოფ.ჩქუმში მდ.ჯონოულზე გასასვლელი ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სოფ.ჩხუტელში „ლამარელას“ ღელეზე გასასვლელი საავტომობილო და საფეხმავლო ხიდების და გაბიონების მოწყობის სამუშაოები.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა

ქ.ცაგერში აღმაშენებლის N73 ყოფილი საგზაო სამმართველოს ტერიტორიაზე არსებული შენობის I და II სართულის; სოფ.ლაილაშში „ოქრონიშის“ წყაროსთან საზოგადოებრივი ტუალეტის და გასახდელების მოწყობის სამუშაოების; სოფ. უსახელოს სკოლის შენობის ნაწილის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

ქ.ცაგერში თავისუფლების ქუჩის ჩიხში მდებარე ე.წ „ლომის წყლის“ ნაგებობისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა GREAT WALL WINGLE) ტექ. მომსახურეობა

სოფელ ჭალისთავში, სურმუშში და ალპანაში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა. (მინი სტადიონები)

სამგზავრო ტრანსპორტის (წვევამდელთა გადასაყვანად გადასაყვანად ქალაქ ცაგერიდან ქალაქ თბილისში ) მომსახურების (6 რეისი)

ქ.ცაგერში აღმაშენებლის N73 ყოფილი საგზაო სამმართველოს ტერიტორიაზე არსებული შენობის I და II სართულის და სოფ. უსახელოს სკოლის შენობის ნაწილის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის პრევენციის მიზნით გაწმენდითი და ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქ.ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამეთვალყურეო (ჭკვიანი) , ზოგადი ხედვის კამერების მანიშნებელი და გამაფრთხილებელი აბრების სახელმწიფო შესყიდვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მწ. თეატრისა და ღვირიშის ჩანჩქერზე მისასვლელი ბილიკებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის, სოფ. საირმეში ბუნებრივ სვეტებიან ძეგლთან და სოფ. ისუნდრის ციხესთან მისასვლელი ბილიკების და კიბეების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა

ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ქვედა ცაგერი-ლასურიაშის მიმართულებით გზის ასფალტირების სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ჭალისთავში, სურმუშში და ალპანაში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისა და ,,საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ შენობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სამგზავრო ტრანსპორტის (წვევამდელთა გადასაყვანად გადასაყვანად ქალაქ ცაგერიდან ქალაქ თბილისში ) მომსახურების (8 რეისი)

ქ.ცაგერში კეჭნარის სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ქ.ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამეთვალყურეო (ჭკვიანი) და ზოგადი ხედვის კამერების მანიშნებელი აბრების შესყიდვა

ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2019 წელს განსახორციელებელი, შენობა ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის ასევე, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2019 წელს განსახორციელებელი, შენობა ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის ასევე, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

ქ. ცაგერის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებლად 7 (შვიდი) კომპლექტი ფიტნეს ტრენაჟორების (თანმდევი მონტაჟის მომსახურებით) სახელმწიფო შესყიდვა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მზრუნველობა მოკლებულ და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) კვებით მომსახურეობა.

ცაგერის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების გაწმენდითი (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: საახალწლო გასანათებელი მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 19-25 დეკემბრის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (ზუბი, ისუნდერი-მახურა, ოფიტარა, ოყურეში)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 19-25 დეკემბრის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (დეხვირი-ლესინდი-წილამიერი, ცხეთა, ორბელი)

“ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 19-25 დეკემბრის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ლუხვანო,ზარაგულა,ჭალისთავი ჩქუმი-ქულბაქი,წიფერჩი-ბარდნალა)

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: საახალწლო გასანათებელი მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 19-25 დეკემბრის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( აღვი,ლასურიაში,კენაში,ლაჯანა,ნაკურალეში,ღვირიში)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 19-25 დეკემბრის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ლაილაში, სურმუში, ალპანა, ტვიში, ლახეფა, ქორენიში)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 19-25 დეკემბრის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (ქვედა ცაგერი, ჩხუტელი, ლასხანა)

ქ. ცაგერში ქუჩების (ჩიხების) ასფალტირების სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჯანაში საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა

ქ.ცაგერში სპორტული დარბაზის მშენებლობის შესრულებული და დარჩენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების ,ასევე აუცილებლობიდან გამომდინარე ხარჯთაღრიცხვის გარეშე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების და ღირებულებების დადგენის ექსპერტიზა

ქ. ცაგერში აღმაშენებლისა და ბარათაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ქ. ცაგერის N2 საბავშვო ბაღისათვის ავეჯის შესყიდვა

მდ. ჯონოულზე ხიდის შესაკეთებლად საჭირო მასალების შესყიდვა

შესყიდვის ობიექტია ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2019 წელს განსახორციელებელი, შენობა ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის ასევე, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

ქ. ცაგერში აღმაშენებლისა და ბარათაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები (აღვი, ღვირირში, ნაკურალეში, ტვიში)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ზუბი, ოყურეში)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ჩხუტელი, ლასხანა, მწვანე თეატრი)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( საირმე, ლაილაში, თაბორი, სურმუში)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (წყალსადენები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ორბელი, ლაჯანა, ზედა ლაჯანა, ქვ. ცაგერი)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ქვ. ცაგერი, ჭალისთავი, გვესო. ქ. ცაგერი)

ცაგერის მუნიიცპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( წიფერჩი, ლარჩვალი, ზარაგულა, ლუხვანო, ჩქუმი)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( დეხვირი, ლასურიაში, მახაში)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 11-12 მაისის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების (გზები) რეაბილიტაციის სამუშაოები ( გაგულეჩი, კურცობი, ორბელი, ლაჯანა, წილამიერი, ხოჯი-უცხერი, ლაცორია)

ქ. ცაგერის საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვისა და საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის (სეპტიკი) ასენიზატორული მომსახურება

შესყიდვის ობიექტია ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2019 წელს განსახორციელებელი, შენობა ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის ასევე, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

შესყიდვის ობიექტია ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2019 წელს განსახორციელებელი წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების (სისტემების) მოწყობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობის სახურავისა და ოთახის კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოები