ქონების პრივატიზების გეგმა

იმის გათვალისწინებით, რომ არსებული მდგომარეობით საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა დამტკიცებული არ არის, შესაბამისად არც საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა არსებობს.

სიახლეები