საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა არ აქვს დამტკიცებული, მიმდინარეობს ობიექტების დაზუსტება და შემდეგ დამტკიცდება საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა.

სიახლეები