ამ ეტაპზე ვაკანსია არ არის

ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის მერიაში და საკრებულოში ვაკანსია არ არის