ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში