ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ