2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

წიფერჩის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ჩქუმის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ლასურიაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ლუხვანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ჩხუტელის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ტვიშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ნაკურალეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ღვირიშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ლაილაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

საირმის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

უსახელოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

სპათაგორის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

ორბელის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები

სიახლეები