2020 წლის კრების ოქმები ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწყობის თაობაზე