2022 წლის ოქმები ქონების განკარგვის თაობაზე

სოფელ ცხუკუშერში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული შენობა ნაგებობის თაობაზე

სოფელ ზუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე

სოფელ ლაჯანის მიმდებარედ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების თაობაზე

სოფელ ნაკურალეშში სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის თაობაზე

სოფელ ორბელში მიწის ნაკვეთის პრივატიზების თაობაზე

სოფელ ტვიშში სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პრივატიზების თაობაზე

სოფელ ქვედა ცაგერში აეროპორტის მიმდებარედ მიწის პრივატიზების თაობაზე

სოფელ ღვირიშში კირქვის მოსაპოვებლად სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების თაობაზე

სოფელ ჩქუმში კირქვის მოსაპოვებლად სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების თაობაზე

სოფელ ჩქუმში სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის თაობაზე

ქ. ცაგერში მდებარე მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის თაობაზე