ორბელის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - ბადრი ლარცულიანი

ტელეფონის ნომერი - 599 14 65 80.

შემავალი სოფლები: ორბელი, გაგულეჩი, ლაჯანა, კურცობი, წილამიერი.

ელ. ფოსტა: blarculiani@gmail.com