ა(ა)იპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი

ხელმძღვანელი - ზურაბი ჩაქსელიანი
დაიბადა: 1960 წელს
განათლება:
1979 წლიდან  სწავლობდა ქ. ქუთაისის კულტურულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში რომელიც დაამთავრა 1981 წელს ქორეოგრაფის სპეციალობით.
სამუშაო გამოცდილება:
1983-1988 წწ მუშაობდა ბარდნალის საშუალო სკოლაში ქორეოგრაფიული წრის ხელმძღვანელად.
1992 წლიდან მუშაობდა ცაგერის კულტურის სახლში ქორეოგრაფიული ანსაბლის ,,ლეჩხუმი“-ს ხელმძღვანელად.
2014 წლის დეკემბრიდან დღემდე მუშაობს ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 599 39 19 83
ელ. ფოსტა: cageriestetikuri@gmail.com
მისამართი: ქ. ცაგერი, აღმაშენებლის ქუჩა N 71