მუნიციპალიტეტის პროექტები

შესრულებული

2020 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

ვრცლად

მიმდინარე

2021 წელს მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები

ვრცლად

დაგეგმილი

2021 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები

ვრცლად

    სიახლეები