მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტები და სხდომათა ოქმები

2021 წლის დასახლების საერთო კრების ოქმები

სოფელი ღვირიშის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფელი ისუნდერის დასახლების საერთო კრების ოქმი

ვრცლად

2020 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი მუნიციპალიტეტში კოვიდ 19-ის პრევენციის შესახებ სამოქალაქო მრჩეველთა...

ვრცლად

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები წიფერჩის...

ვრცლად


ბრძანებები

ბრძანება შენი იდეა მუნიციპალიტეტის მერს დებულება იდეა მუნიციპალიტეტის მერს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში პერსონალურ...

ვრცლად    სიახლეები