მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტები და სხდომათა ოქმები
2020 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი მუნიციპალიტეტში კოვიდ 19-ის პრევენციის შესახებ სამოქალაქო მრჩეველთა...

ვრცლადბრძანებები

ბრძანება შენი იდეა მუნიციპალიტეტის მერს დებულება იდეა მუნიციპალიტეტის მერს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში პერსონალურ...

ვრცლად


    სიახლეები