მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტები და სხდომათა ოქმები

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ჩატარებული შეხვედრების ოქმები წიფერჩის...

ვრცლად

    სიახლეები