მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები, კონცეფციები, სამოქმედო გეგმები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა ოქმი საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2023-2026 წლების გეგმის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა

ვრცლად

მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

მერის ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების...

ვრცლად

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

ვრცლად    სიახლეები