მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები, კონცეფციები, სამოქმედო გეგმები

მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

მერის ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების...

ვრცლად

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

ვრცლად    სიახლეები