სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებულ მოსახლეობაზე საშობაო და სააღდგომო საჩუქრები

ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის (უმწეოთა სასადილოს ბენეფიციარები) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაიცეს საშობაო და სააღდგომო საჩუქრები.

სიახლეები