სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის (უმწეოთა სასადილოს ბენეფიციარები) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაიცეს საშობაო და სააღდგომო საჩუქრები.

სიახლეები