დასუფთავების სერვისი

ქ.ცაგერის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდა ახალი ნაგავსაყრელი, შეძენილი იქნა 2 ახალი კომპაქტური ნაგავმზიდი და 310 ცალი კონტეინერი. შესაბამისად დაიხურა 31 სტიქიური ნაგავსაყრელი, ნარჩენების შეგროვების მომსახურებით სრულად სარგებლობს ქ.ცაგერისა და სოფ.ქვ.ცაგერის მოსახლეობა. ხოლო ნაწილობრივ 27 სოფელი, მიმდინარეობს ქ.ცაგერის ქუჩების, ბაღებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავების. დაინერგა სამშენებლო ნარჩენების გატანის სერვისი, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოეყო 3 პოლიგონი. 

სიახლეები