შშმ პირთა საბჭო
საბჭოს შემადგენლობა, სამოქმედო გეგმა და დებულება

ბრძანება საბჭოს შექმნის შესახებ 2023 წლის სამოქმედო გეგმა 2022 წლის სამოქმედო გეგმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭოს დებულება

ვრცლად

    სიახლეები