ბარდნალის ღვთისმშობლის შობის ეკლესია

ბარდნალის ღვთისმშობლის შობის ეკლესია . XXI საუკუნე. ახალი, მოქმედი. 

სიახლეები