ტრანსპორტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ და საქალაქთაშორისო რეისებზე მგზავრთა გადაყვანას  ემსახურება ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „საჭე-ცაგერი“,რომელსაც აქვს გადაცემული  ავტოსადგურის შენობა მუნიციპალიტეტის განკარგულების საფუძველზე. ადგილობრივი-სამგზავრო სატრანსპორტო მოძრაობის მარშუტები ემსახურება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრსა და სოფლებს შორის რეგულარულ მგზავრთა გადაყვანას. ტრანსპორტის ხელშეწყობა ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით. ტრანსპორტის სფეროს მართვასა და რეგულირებას კანონის შესაბამისად ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტის პირველადი სტრუქტურული ერთეული სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური.
        ადგილობრივ-სამგზავრო სატრანსპორტო მოძრაობის მარშუტები.
N
მარშუტების დასახელება
მგზავრობის ღირებულება(ლარი)
სამუშაო დღეები
მანძილი კილომეტრებში
გასვლა (სთ)
გამოსვლა (სთ)
1
ცაგერი-ტვიში
2
ორშაბათი-პარასკევი
38
16.00
16.00
9.00
9.00
2
ცაგერი-ლაილაში-თაბორი
2
ხუთშაბათი
27,2
16.00
9.00
3
ცაგერი-ზოგიში
1,50
ხუთშაბათი
27
13.00
9.00
4
ცაგერი-ოყურეში
0,50
სამშაბათი-პარასკევი
20
8.00
14.00
8.50
15.30
5
ცაგერი-ქულბაქი
1
ოთხშაბათი
18
15.00
8.00
6
ცაგერი-ლუხვანო
1,50
ორშაბათი-პარასკევი
15
15.00
15.00
8.00
8.00
7
ცაგერი-ზედა ოყურეში
1
ორშაბათი-ხუთშაბათი
18
13.00
13.00
8.00
8.00
8
 
ცაგერი-მახაში
0,50
 
ორშაბათი-სამშაბათი-ოთხშაბათი-ხუთშაბათი-პარასკევი
 
8
 
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9
ცაგერი-აღვი-ჩაიდერი
1
ორშაბათი-ოხშაბათი
19
13.00
14.00
8.00
8.00
10
ცაგერი-დეხვირი-ლესინდი
0,80
ოთხშაბათი
12
13.00
16.00
8.00
17.00
11
ცაგერი-უსახელო-ხოჯი
2
სამშაბათი
20
16.00
8.00
12
ცაგერი-ზუბი
1
ორშაბათი
17
13.00
8.30
13
ცაგერი-ნაკურალეში
3
პარასკევი
18
16.00
8.00
14
ცაგერი-ლეშკედა
1
ორშაბათი-სამშაბათი-ხუთშაბათი
17
13.00
13.00
13.00
8.00
8.00
8.00
15
ცაგერი-ლაჯანა
1
ოთხშაბათი-პარასკევი
17
15.00
15.00
8.00
8.00
16
ცაგერი-ისუნდერი-მახურა
1
ოთხშაბათი
23
15.00
8.00
17
ცაგერი-ღვირიში-ნასპერი
2
ოთხშაბათი
32
16.00
8.00
 
    საქალაქთაშორისო-სამგზავრო სატრანსპორტო მოძრაობის მარშუტები
N
მარშუტის დასახელება
მგზავრობის ღირებულება
(ლარი)
სამუშაო დღეები
გასვლა (სთ)
გამოსვლა
(სთ)
1
ცაგერი-ქუთაისი
5
ყოველდღიური
9.00
 
16.00
 
2
ცაგერი-ქუთაისი(მიკროავტობუსი)
6
ყოველდღიური
8.00
 
14.00
 
3
ცაგერი-თბილისი(ბოლნისი)
17
კვირა
7.00
ყოველი კვირის პარასკევი 9.00 სთ.
4
დეხვირი-ქუთაისი
5
 პარასკევი
7.00
16.30
5
აღვი-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
6
ქულბაქი-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
7
ზუბი-ქუთაისი
4
პარასკევი
7.00
16.30
8
ოყურეში-ქუთაისი
4
პარასკევი
7.00
16.30
9
ორბელი-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
10
უსახელო-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
11
ლეშკედა-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
12
საირმე-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
13
ზოგიში-ქუთაისი
4
 პარასკევი
7.00
16.30
14
ორხვი-ქუთაისი
4
 პარასკევი
7.00
16.30
15
ტვიში-ქუთაისი
 
3
 პარასკევი
7.00
16.30
16
ნაკურალეში-ქუთაისი
 
5
 პარასკევი
7.00
16.30
17
ნაკურალეში-ქუთაისი
6
 პარასკევი
7.00
16.30

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ covid 19-ის პანდემიის გამო ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კორონა ვირუსით  გაზრდილი ინფიცირებულების გამო 2021 წლის 01 აპრილიდან  ადგილობრივ-სამგზავრო სატრანსპორტო მოძრაობა დროებით შეჩერებულია.

 

სიახლეები