ტრანსპორტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ და საქალაქთაშორისო რეისებზე მგზავრთა გადაყვანას  ემსახურება ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „საჭე-ცაგერი“,რომელსაც აქვს გადაცემული  ავტოსადგურის შენობა მუნიციპალიტეტის განკარგულების საფუძველზე. ადგილობრივი-სამგზავრო სატრანსპორტო მოძრაობის მარშუტები ემსახურება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრსა და სოფლებს შორის რეგულარულ მგზავრთა გადაყვანას. ტრანსპორტის ხელშეწყობა ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით. ტრანსპორტის სფეროს მართვასა და რეგულირებას კანონის შესაბამისად ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალიტეტის პირველადი სტრუქტურული ერთეული სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური.
        ადგილობრივ-სამგზავრო სატრანსპორტო მოძრაობის მარშუტები.
მარშუტების დასახელება
მგზავრობის ღირებულება სუფსიდიით
გასვლა
გამოსვლა
სამუშაო დღეები
1
ქორენიში-ტვიში-ცაგერი
2
9-00
16-00
ორშაბათი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 პარასკევი
2
სურმუში-თაბორი- ლაილაში-ცაგერი(ბენზინი)
2
9-00
16-00
ორშაბათი
3
თაბორი -ლაილაში-ცაგერი
2
9-00
16-00
ხუთშაბათი
4
ზოგიში-საირმე-ცაგერი
2
9-00
16-00
ხუთშაბათი
5
ოყურეში-ცაგერი
1
9-00                16-00
14-00              16-30
სამშაბათი-პარასკევი
6
ზედა ოყურეში-ცაგერი
1
9-00
16-00
ორშაბათი-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ხუთშაბათი
7
ქულბაქი-ჩქუმი-ცაგერი
1
9-00
16-00
ოთხშაბათი
8
ზედა ლუხვანო-ცაგერი
2
9-00
16-00
ორშაბათი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -პარასკევი
9
მახაში-ცაგერი
1
9-00                13-30
13-00              16-00
ორშაბათი-სამშაბათი-ოთხშაბათი-ხუთშაბათი-პარასკევი
10
ჩაიდერი-აღვი-ცაგერი
1
9-00
16-00
ორშაბათი-ოთხშაბათი
11
ლესინდი-დეხვირი-ცაგერი
1
9-00
16-00
ოთხშაბათი
12
ხოჯი-უსახელო-ცაგერი
2
9-00
16-00
სამშაბათი-
13
ზუბი(ბენიძეების უბანი)-ცაგერი
1
9-00
16-00
ორშაბათი
14
ნაკურალეში-ღვირიში-ნასპერი-სანორჩი-ცაგერი
3
9-00
16-00
პარასკევი
15
უცხერი-ნასპერი-ღვირიში-ცაგერი
3
9-00
16-00
ოთხშაბათი
16
ლეშკედა-სპათაგორი-ლაცორია-ცაგერი
1
9-00
13-00
ორშაბათი-სამშაბათი-ოთხშაბათი,ხუთშაბათი,პარასკევი
17
ისუნდერი-მახურა-ცაგერი(ბენზინი)
2
9-00
16-00
ოთხშაბათი
18
ლაჯანა-ცაგერი
1
9-00
16-00
ოთხშაბათი-პარასკევი
 

    საქალაქთაშორისო-სამგზავრო სატრანსპორტო მოძრაობის მარშუტები
N
მარშუტის დასახელება
მგზავრობის ღირებულება
(ლარი)
სამუშაო დღეები
გასვლა (სთ)
გამოსვლა
(სთ)
1
ცაგერი-ქუთაისი
5
ყოველდღიური
9.00
 
16.00
 
2
ცაგერი-ქუთაისი(მიკროავტობუსი)
6
ყოველდღიური
8.00
 
14.00
 
3
ცაგერი-თბილისი(ბოლნისი)
17
კვირა
7.00
ყოველი კვირის პარასკევი 9.00 სთ.
4
დეხვირი-ქუთაისი
5
 პარასკევი
7.00
16.30
5
აღვი-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
6
ქულბაქი-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
7
ზუბი-ქუთაისი
4
პარასკევი
7.00
16.30
8
ოყურეში-ქუთაისი
4
პარასკევი
7.00
16.30
9
ორბელი-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
10
უსახელო-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
11
ლეშკედა-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
12
საირმე-ქუთაისი
5
პარასკევი
7.00
16.30
13
ზოგიში-ქუთაისი
4
 პარასკევი
7.00
16.30
14
ორხვი-ქუთაისი
4
 პარასკევი
7.00
16.30
15
ტვიში-ქუთაისი
 
3
 პარასკევი
7.00
16.30
16
ნაკურალეში-ქუთაისი
 
5
 პარასკევი
7.00
16.30
17
ნაკურალეში-ქუთაისი
6
 პარასკევი
7.00
16.30

დეტალური ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ შპს ,,საჭე ცაგერი"-ს დირექტორს მუხრანი ლიპარტელიანს ტელ: 599 74 85 43

სიახლეები