მუნიციპალიტეტის ქონება
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა არ აქვს დამტკიცებული, მიმდინარეობს ობიექტების დაზუსტება და შემდეგ დამტკიცდება საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა.

ვრცლად

ქონების პრივატიზების გეგმა

იმის გათვალისწინებით, რომ არსებული მდგომარეობით საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა დამტკიცებული არ არის, შესაბამისად არც საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა არსებობს.

ვრცლად

    სიახლეები