მუნიციპალიტეტის ქონებაბალანსზე რიცხული ავტომობილები

ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები 2022  წლის  მდგომარეობით

ვრცლად

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

ვრცლად

ქონების პრივატიზების გეგმა

იმის გათვალისწინებით, რომ არსებული მდგომარეობით საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა დამტკიცებული არ არის, შესაბამისად არც საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა არსებობს.

ვრცლად

    სიახლეები