მუნიციპალიტეტის ქონებაბალანსზე რიცხული ავტომობილები

ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები 2022  წლის  მდგომარეობით

ვრცლად

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

ვრცლად

ქონების პრივატიზების გეგმა

ახალი საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა არსებული მდგომარეობით დამტკიცებული არ არის.

ვრცლად

    სიახლეები