მუნიციპალიტეტის ქონება


ქონების გასხვისება

ინფორმაცია 2021-2022 წლებში გაყიდული ქონების შესახებ

ვრცლად

ბალანსზე რიცხული ავტომობილები

ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები 2023 წლის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომანქანები 2022  წლის  მდგომარეობით

ვრცლად

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა  2022 წელს საკრებულოს განკარგულებით დამტკიცებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 03 მაისის განკარგულება საპრივატიზაციო ობიეტების ნუსხის დატტკიცების შესახებ

ვრცლად

ქონების პრივატიზების გეგმა

ახალი საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა არსებული მდგომარეობით დამტკიცებული არ არის.

ვრცლად

    სიახლეები