ინფორმაცია მერის უნდობლობის შესახებ

არსებული მდგომარეობით მერის მიმართ უნდობლობის გამოცხადების ფაქტი არ დაფიქსირებულა

სიახლეები