წყალმომარაგების სერვისი

 ქ.ცაგერისა და სოფელ ქვ.ცაგერის ნაწილის წყალმომარაგებას ანხორციელებს გაერთიანებული წყალმომარაგება, შესაბამისად გამრიცხვენანებულ აბონენტზე ყოველთვიურად 10 კუბური მეტრი საფასურის გადახდას სუბსიდიის სახით აწარმოებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
58 სოფლიდან წყალმომარაგების სერვისით მეტნაკლებად უზრუნველყოფილია 58 სოფელი.

სიახლეები