ა(ა)იპ-ების საქმიანობა

2022 წლის ფინანსური ანგარიში

ა(ა)იპ "ცაგერის ფერენბურთის კლუბის'' 2022 წლის ფინანსური ანგარიში ა(ა)იპ "ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრის'' 2022 წლის ფინანსური ანგარიში ა(ა)იპ "ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრის'' 2022 წლის ფინანსური...

ვრცლად

2022 წლის საქმიანობის ანგარიშები

ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ ა(ა)იპ ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების...

ვრცლად