გაცემული დანამატები


2021 წელს გაცემული დანამატები

2020 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებზე დანამატი არ გაცემულა

ვრცლად

2020 წელს გაცემული დანამატები

2020 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებზე დანამატი არ გაცემულა

ვრცლად

    სიახლეები