მუნიციპალიტეტის შესყიდვები

მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის პრევენციის მიზნით გაწმენდითი და ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ქ.ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამეთვალყურეო (ჭკვიანი) , ზოგადი ხედვის...

ვრცლად
    სიახლეები