მუნიციპალიტეტის შესყიდვები

ბაზრის კვლევისა და რისკების შემცირების რეკომენდაციები

სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში რისკების შეფასების მეთოდოლოგია ბაზრის კვლევის რეკომენდაცია

ვრცლად

მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვები

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა. ქ. ცაგერში სხვადასხვა უბნებში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის აღდგენითი სამუშაოები სოფელ საირმეში საავტომობილო გზის რკინა-ბეტონის საფარით მოწყობის...

ვრცლად

განხორციელებული შესყიდვები

2023  წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული შესყიდვები 

ვრცლად

რეკლამის ხარჯები

2019 წლის 01 მაისის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში რეკლამის ხარჯების გადახდის საჭიროება არ დამდგარა შესაბამისად ამ მიმართულებით არც თანხა არის გადახდილი. დამდგარი საჭიროების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან მოხდება შესაბამისი ხარჯების დაფინანსება.

ვრცლად


    სიახლეები