მუნიციპალიტეტის შესყიდვები

მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვები

სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფელ ორხვისათვის სასმელი წყლის მილების შესყიდვა სოფ.ქვ.ცაგერში ზ.ჩაკვეტაძის, თ.ბენდელიანის და მ.ბენდელიანის ეზოებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის...

ვრცლად


რეკლამის ხარჯები

2019 წლის 01 მაისის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში რეკლამის ხარჯების გადახდის საჭიროება არ დამდგარა შესაბამისად ამ მიმართულებით არც თანხა არის გადახდილი. დამდგარი საჭიროების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან მოხდება შესაბამისი ხარჯების დაფინანსება.

ვრცლად


    სიახლეები