მუნიციპალიტეტის შესყიდვები

მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვები

ცაგერის მუნიციპალიტეტისთვის ამწე კალათიანი ტიპის ავტომანქანის შესყიდვა. სოფ.ქვ.ცაგერში აეროდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლის სისტემის (კანალიზაციის) და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო...

ვრცლად


რეკლამის ხარჯები

2019 წლის 01 მაისის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში რეკლამის ხარჯების გადახდის საჭიროება არ დამდგარა შესაბამისად ამ მიმართულებით არც თანხა არის გადახდილი. დამდგარი საჭიროების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან მოხდება შესაბამისი ხარჯების დაფინანსება.

ვრცლად


    სიახლეები