სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

2023 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის’’ ფარგლებში ჩატარებული სოფლის საერთო კრებების ჩატარების შედეგებისა და შერჩეული პროექტების შესახებ.

ვრცლად

2022 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით’’ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების მდგომარეობის შესახებ. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2021-2022 წლის განვლილ პერიოდში მერის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ.  ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023...

ვრცლად

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

2022 წლის ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის შესახებ 2024 წლის ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის შესახებ

ვრცლად

    სიახლეები