აუქციონი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადდა ელექტრონულ აუქციონი ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქ. ცაგერში ასათიანის ქუჩაზე მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 70 კვ.მ ფართობის იჯარით გაცემის თაობაზე.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ელექტრონული აუქციონი გამოცხადდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქ. ცაგერში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 15 წლის ვადით იჯარა აღნაგობით გადაცემის თაობაზე (მისამართი: ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქუჩა N69-ის მიმდებარედ, ს/კ 89.03.22.047 ; 100 კვ. მ. ფართობი)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება - სატრანსპორტო საშუალება ავტომანქანა LAND CRUIZER, 1999 წლის გამოშვება, სახელმწიფო ნომერი WWQ 430 გაყიდვის თაობაზე

სიახლეები