აუქციონი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქალაქ ცაგერში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების 573.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეღის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის 365.00 ფართის სარგებლობის უფლებით-იჯარით გაცემა

დასახელება: ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქალაქ ცაგერში კოსტავას ქ.#4-ში მდებარე შენობის დემონტაჟი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფელ ალპანაში მდებარე შენობის დემონტაჟი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქალაქ ცაგერში კოსტავას ქ.#4-ში მდებარე შენობის დემონტაჟი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფელ ლაჯანაში მდებარე შენობის დემონტაჟი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანილი ქონების, ქალაქ ცაგერში თამარ მეფის ქ.#28-ში ძველი პოლიციის შენობის პირველ სართულზე მდებარე 96,25 კვ.მ (ს/კ 89.03.22.014 01/501) ფართი

აუქციონი ცხადდება ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მუნიციალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება- სატრანსპორტო საშუალება ავტომანქანა LAND CRUIZER-ზე, 1999 წლის გამოშვება, სახელმწიფო ნომერი WWQ 430

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ცაგერში ასლანიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე 29 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დამიშნულების მიწის ნაკვეთი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადდა ელექტრონულ აუქციონი ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქ. ცაგერში ასათიანის ქუჩაზე მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 70 კვ.მ ფართობის იჯარით გაცემის თაობაზე.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ელექტრონული აუქციონი გამოცხადდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქ. ცაგერში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 15 წლის ვადით იჯარა აღნაგობით გადაცემის თაობაზე (მისამართი: ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქუჩა N69-ის მიმდებარედ, ს/კ 89.03.22.047 ; 100 კვ. მ. ფართობი)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება - სატრანსპორტო საშუალება ავტომანქანა LAND CRUIZER, 1999 წლის გამოშვება, სახელმწიფო ნომერი WWQ 430 გაყიდვის თაობაზე

სიახლეები