საკრებულოს აპარატი

გოჩა მეგრელი -  აპარატის უფროსი;   ტ.: 551040548

მევლუდი თოდიძე - აპარატის უფროსის მოადგილე;  ტ.: 595 220889   

ბესარიონ გურგუჩიანი  - საორგანიზაციო განყოფილების  უფროსი;  ტ.:  599982829

გიორგი მურცხვალაძე - სამდივნო განყოფილების  უფროსი;   ტ.:   551821090

ნინო მეგრელი - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551080344

ნესტან ბურჯალიანი - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551080544

ნატო ჩხეტიანი - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551020491

რუსუდან ჩივაძე  - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551502074
 
ეკა ბენდელიანი   - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551480807
 
ნათია საღინაძე   - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551107084
 
დარიკო ჩიკვაიძე  - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551750709
 
ზაირა ბენდელიანი  - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551020195
 
ნათია სილაგაძე - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551107091
 
ფიქრია ბურჯალიანი-საკრებულოს IIIრანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551020145
 
ბექა ნემსწვერიძე - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:598515701
 
რუსუდან დარჩიძე - საკრებულოს IV რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;  ტ.:598916102სიახლეები