საკრებულოს აპარატი

 

მევლუდი თოდიძე - აპარატის უფროსის ფუნქციების შემსრულებელი;  ტ.: 595 220889

თამთა  ონიანი - აპარატის უფროსის მოადგილის ფუნქციების შემსრულებელი; ტ.:598 359360

ფიქრია ბურჯალიანი - იურიდიული და ადამიანური რესურსების

                                        მართვის განყოფილების უფროსი; ტ.: 551 218121

ნატო ჩხეტიანი - საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი: ტ.: 551 020491   

ნინო მეგრელი - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551080344

ნესტან ბურჯალიანი - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551080544

რუსუდან ჩივაძე  - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551502074

ეკა ბენდელიანი   - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:598 95 91 11
 
ნათია საღინაძე   - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551107084
 
დარიკო ჩიკვაიძე  - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551750709
 
ზაირა ბენდელიანი  - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551020195
 
ნათია სილაგაძე - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:551107091
 
ბექა ნემსწვერიძე - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.:598515701
 
დავით  ჩიქოვანი - საკრებულოს  III რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ტ.: 551 310203
 
რუსუდან დარჩიძე - საკრებულოს IV რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;  ტ.:598916102სიახლეები