სახანძრო სამაშველო

112 განკუთვნილია საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციებისთვის, როდესაც საფრთხე ემუქრება ადამიანის სიცოცხლეს, მის ჯანმრთელობას, კერძო ან საზოგადოებრივ საკუთრებას.

გადაუდებელია შემთხვევა, როდესაც აუცილებელია პოლიციის, სახანძრო/სამაშველო ბრიგადის ან სასწრაფოს დაუყოვნებლივ მოსვლა.

იმისათვის, რომ განსაზღვროთ არის თუ არა სიტუაცია გადაუდებელი უნდა უპასუხოთ შემდეგ კითხვას:
აუცილებელია საგანგებო სამსახურების (პოლიცია, სახანძრო, სასწრაფო) დაუყოვნებლივ მოსვლა ადგილზე?

თუ ამ კითხვაზე თქვენი პასუხია „დიახ“ აუცილებლად უნდა დარეკოთ 112 - ზე და მიაწოდოთ ოპერატორს ინფორმაცია რა მოხდა ან რა შეიძლება მოხდეს.

დარეკეთ 112 - ზე, როდესაც:

   ხანძარია

 

 •    პიროვნებამ მოულოდნელად დაკარგა გონება
 •    პიროვნებას აქვს სხეულის სერიოზული დაზიანება
 •    პიროვნებას აქვს ძლიერი სისხლდენა
 •    გახდით თვითმკვლელობის მცდელობის თვითმხილველი
 •    გახდით მკვლელობის თვითმხილველი
 •    გახდით ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის თვითმხილველი
 •    გახდით ყაჩაღობის თვითმხილველი
 •    გახდით ძარცვის თვითმხილველი
 •    გახდით ძალადობის თვითმხილველი
 •    შეამჩნიეთ პოლიციის მიერ ძებნილი პიროვნება
 •    გახდით ნარკოტიკების მოხმარების თვითმხილველი
 •    შეამჩნიეთ საეჭვო სახის ნივთი
 •    გახდით აფეთქების თვითმხილველი