სახელმწიფო და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები

შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 76 კმ-ს, შიდა მუნიციპალური მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 512,955 კმ-ს კმ, აქედან ქ.ცაგერის ქუჩები - 14 კმ-ია, სულ: შიდა სახელმწიფოებრივი და შიდა მუნიციპალური მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 583,955 კმ-ს. ცაგერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა და მინდინარეობს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დანერგვა,  დაფინანსება ხორციელდება როგორც რეგიონალური ფონდიდან ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. წლების მიხედვით მითითებულია სარეაბილიტაციო გზის მონაკვეთების მოწყობა, კერძოდ, ასფალტირება, ბეტონის საფარის დაგება და მოხრეშვა.
 
ცაგერის მუნიციპალიტეტში ასფალტირებისა და ბეტონის გზების მაჩვენებელი
 
N
დასახელება,ქუჩები
სიგრძე
ფართობი კმ-ში
 
ქ.ცაგერი-ნინოშვილი,ასლანიკაშვილი
1237
8295
 
ჭალისთავის გზის ასფალტირება
1400
6949
 
   ბეტონის გზები
 
 
 
ქვ.ცაგერი-ლაზარიანების კუთხე
385
1330
 
ზუბი
200
700
 
ქვ.ცაგერის გორის უბანი
100
350
 
ხიდი ჭალისთავი
6 გრძ.მ
-
 
 
 
 
 
მანძილი ადმინისტრაციული ცენტრიდან ტერიტორიულ ერთეულამდე
 
N
 
მანძილი ადმინისტრაციული ცენტრიდან ტერიტორიულ ერთეულამდე
სიგრძე(კმ)
შიდა გზების საერთო სიგრძე (კმ)
1
ქ.ცაგერი
0
15,955
2
ცაგერი-ტვიში
35
27,8
3
ცაგერი-ალპანა
22
27,2
4
ცაგერი-ლაილაში
27
40,4
5
ცაგერი-ღვირიში
25
44,1
6
ცაგერი-ნაკურალეში
34
15,4
7
ცაგერი-უსახელო
18
15,2
8
ცაგერი-ორბელი
12
65,2
9
ცაგერი-სპათაგორი
16
10,9
10
ცაგერი-საირმე
31
16
11
ცაგერი-ჩხუტელი
1
29,9
12
ცაგერი-ლასურიაში
5
43,1
13
ცაგერი-აღვი
14
22,4
14
ცაგერი-ოყურეში
20
24,1
15
ცაგერი-ზუბი
15
23
16
ცაგერი-წიფერჩი
9
16,6
17
ცაგერი-ჩქუმი
18
18,4
18
ცაგერი-ლუხვანო
6
12,9
19
ცაგერი-ქვ.ცაგერი
2,5
39,4

სიახლეები