სკოლამდელი განათლების სერვისი

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სერვისის მართვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების მართვის ცენტრის მიერ.
 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შემდეგი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებები:
-        ცაგერის N1 საბავშვო ბაღი - ქ. ცაგერი კოსტავას ქუჩა
-        ცაგერის N2 საბავშვო ბაღი - ქ. ცაგერი რუსთაველის ქუჩა
-        ქვ. ცაგერის საბავშვო ბაღი - სოფ. ქვედა ცაგერი
-        წიფერჩის საბავშვო ბაღი - სოფ. წიფერჩი
-        ჩხუტელის საბავშვო ბაღი - სოფ. ჩხუტელი
-        ზუბის საბავშვო ბაღი - სოფ.ზუბი
-        ოყურეშის საბავშვო ბაღი - სოფ. ოყურეში
-        დეხვირის საბავშვო ბაღი -სოფ. დეხვირი
-        მახაშის საბავშვო ბაღი - სოფ. მახაში
-        ორბელის საბავშვო ბაღი - სოფ. ორბელი
-        ლაჯანის საბავშვო ბაღი - სოფ. ლაჯანა
-        ლაილაშის საბავშვო ბაღი - სოფ. ლაილაში
-        ალპანის საბავშვო ბაღი - სოფ. ალპანა
-        ტვიშის საბავშვო ბაღი - სოფ ტვიში
-        ქულბაქის საბავშვო ბაღი - სოფ ქულბაქი
-         მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი - ქ. ცაგერი კოსტავას ქუჩა.
დამატებით ინფორმაციას მოგაწვდით მართვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარინა ბურჯალიანი ტელ: 599 69-06-83

სიახლეები