გენდერული თანასწორობის საბჭო

საბჭოს სხდომის ოქმები

2022 წლის ოქმი N 1 2022 წლის ოქმი N 2 2022 წლის ოქმი N 3 2022 წლის ოქმი N 4 2022 წლის ოქმი N 5

ვრცლად

დებულება, შემადგენლობა და სამოქმედო გეგმები

გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება ცაგერის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-23 წლების სამოქმედო გეგმა ცაგერის...

ვრცლად

    სიახლეები