მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი2019 წლის ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N 60 დადგენილება ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ". ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცაგერის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 2018...

ვრცლად    სიახლეები