მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2024 წლის ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

2023 წლის ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

2022 წლის ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

2021 წლის ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად


2019 წლის ბიუჯეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N 60 დადგენილება ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ". ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცაგერის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 2018...

ვრცლად    სიახლეები