ბიუჯეტის პროექტი

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ვრცლად

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ვრცლად

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი ნოემბრის თვეში გაგზავნილი საკრებულოში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი დეკემბრის თვეში გაგზავნილი საკრებულოში

ვრცლად

    სიახლეები