ბიუჯეტის პროექტი


2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი ნოემბერში გადაგზავნილი 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი დეკემბერში გადაგზავნილი 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათი (ნოემბერში გადაგზავნილი) 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათი (დეკემბერში...

ვრცლად

2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი ნოემბერში გადაგზავნილი 2022 ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათი (ნოემბერში გადაგზავნილი) 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი დეკემბერში გადაგზავნილი

ვრცლად

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ვრცლად

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ვრცლად

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი ნოემბრის თვეში გაგზავნილი საკრებულოში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი დეკემბრის თვეში გაგზავნილი საკრებულოში

ვრცლად

    სიახლეები