კანალიზაციის სერვისი

 ქ.ცაგერსა და სოფელ ქვ.ცაგერის ახალდასახლების უბანში მოქმედებს საკანალიზაციო სისტემა გამწმენდი ნაგებობით, რომლის მომსახურებას ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს მუნიციპალიტეტის მერია, ხოლო სოფლად საჭიროების მიხედვით  სანიტარული ღონისძიებების ჩატარება ხორცილდება სპეცდანიშნულების ასენიზატორული ტექნიკის გამოყენებით დადგენილი ფასების შესაბამისად.

სიახლეები