კანალიზაციის სერვისი

 ქ.ცაგერსა და სოფელ ქვ.ცაგერის ახალდასახლების უბანში მოქმედებს საკანალიზაციო სისტემა გამწმენდი ნაგებობით, რომლის მომსახურებას ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს მუნიციპალიტეტის მერია.

სიახლეები