ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი

ვებ-გვერდი „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი" შექმნილია ქალთა ფონდი "სოხუმის" მიერ კანადისთანასწორობისფონდის" (Equality Fund) მხარდაჭერით. მისი მთავარი მიზანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმების ცნობადობის ხელშეწყობა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად არსებული ყველა სახის სერვისის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.   www.sosfsokhumi.ge 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სათაო ოფისი: ქუთაისი, მგალობლიშვილის 6
ტელეფონი:  (+995) 59740 51 46;   (+995 431) 27 13 68
ელფოსტა: womansukhumi@gmail.com

წარმომადგენლობითი ოფისი: თბილისი, ადამ მიცკევიჩის 29ა
ტელ: (+995) 599 73 47 57
ელ ფოსტა:  fundsukhumitbilisi@gmail.com