ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი

ვრცლად
    სიახლეები