ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ვრცლად
2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დანართი

ვრცლად

2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საკრებულოს განკარგულება ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში

ვრცლად

2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საკრებულოს განკარგულება ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ განმარტებითი ბარათი ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის...

ვრცლად

2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საკრებულოს განკარგულება ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ განმარტებითი ბარათი ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის...

ვრცლად

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის შესრულების ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ დანართი N 1 ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ დანართი N 2

ვრცლად

2021 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ვრცლად

2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ვრცლად

2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ვრცლად

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი

ვრცლად
    სიახლეები