მუნიციპალიტეტის მერიის საკონტაქტო ინფორმაცია

II სტრუქტურული ერთეულის - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილება

განყოფილების უფროსი თამარ დავითულიანი

ტელ:591 92 50 20

ელ. ფოსტა: davituliani_tamar@mail.ru 

 

სიახლეები