მერის ანგარიშები

მერის 2023 წლის ანგარიშის შესახებ

მერის ბრძანება ანგარიშის ჩაბარებასთან დაკავშირებით

ვრცლად

მერის ანგარიშის განხილვის ოქმები

2022 წლის 22 სექტემბრის ოქმი 2022 წლის 27 სექტემბრის ოქმი 2022 წლის 30 სექტემბრის ოქმი

ვრცლად


    სიახლეები