დასახლების საერთო კრება

2023 წლის ოქმები ქონების განკარგვის თაობაზე

სოფელ ქვედა ცაგერში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის განკარგვის თაობაზე სოფელ წიფერჩს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე სოფელ ქორენიშში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის განკარგვის...

ვრცლად

2022 წლის ოქმები ქონების განკარგვის თაობაზე

სოფელ ცხუკუშერში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული შენობა ნაგებობის თაობაზე სოფელ ზუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე სოფელ ლაჯანის მიმდებარედ...

ვრცლად


2022 წლის კრების ოქმები ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწყობის თაობაზე

სოფელი საირმის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფელი დეხვირის დასახლების საერთო კრების ოქმი

ვრცლად

2021 წლის კრების ოქმები ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწყობის თაობაზე

სოფელი ღვირიშის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფელი ისუნდერის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფელი ჩხუტელის დასახლების საერთო კრების ოქმი ქალაქი ცაგერის დასახლების საერთო კრების ოქმი

ვრცლად

დასახლების საერთო კრება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 85 პრიმა 1 – 85 პრიმა 5 მუხლები 2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის...

ვრცლად

    სიახლეები